6. Beneuming Hengforden

> Categorie: Bie het onderwies Gepubliceerd: zondag 31 mei 2009

Diee wieze van zien beneumen in de plattelandsgemeente  Olst is een verhaal ampärt. Gerrit had in juli 1947 bie de Gemeente Olst esolliciteerd nöör de bane van onderwiezer an de O.L.S. te Hengforden. Een keurige brieef had hee eschreven an B&W. Zien veuropleidingen had hee vermeld. Hee had ook netjes verteld welke godsdienst hee anhing en dat hee ook nog zundagsscholewerk deej in Dèventer. Hee kreeg netjes bericht weerumme dat hee as nummer ene op de veurdracht eplaatst was en dat ende september de beneuming zol plaats vinden in de gemeenteroadsvergadering. Dan kon hee döörnoa vriestelling uut militaire dieenst anvroagen. Hee most wel alle zeuven gemeenteroadsleden bezeuken in de hele gemeente um diee in de gelegenheid te stellen zich een oordeel oaver hem te vormen. Dat wären een paer socialisten, een paer liberalen, een christelijk-historischen en een antirevolutionair, en een paer ‘roomsen’.

Gerrit had gin fietse, dus hee vroeg diee van zien vader te leen. Op een woensdagmiddag ging hee op pad. Eerst fietsten hee nöör Groot Hoenlo. In het koetshuus döörvan woonden ene van de liberalen. Toovallig was diee thuus. Diee vroeg hem het hemd van het gat oaver zien politieke gedachten! Oaver onderwies: methodes, verniejing, individueel of klassikaal onderwies, proatten diee egeennieet. An het ende van het gesprek zei hee wel dat Gerrit möör op de stemmen van de liberalen rèkenen most. Hee hoofden nieet noa de tweede liberaal, diee zol hee wel inlichten.

Gerrit fietsten deur noa Wesepe. Döör woonden de fractieveurzitter van de Partij van de Arbeid. Van hetzel’de laken een pak. Diee man mocht hem oke wel en hee zol zien andere twee collega’s wel inlichten! Dat kwam Gerrit heel goed van passe, want hee most zich hoasten um nog nöör Welsum te kommen, want het puntjen oaver de Iessel vaerden möör tut zes uur. Het was september en dus al vriej vrog donker! Hee reej as een gek van Wesepe nöör het puntjen in Olst. Het begon al te schemeren. Hee was net te late, möör Geist, de pontbaas, zetten hem gauw met de roeiboot oaver. Zoo was hee net in het donker bie het roadslid Schokker. Dat was de enigsten diee oaver onderwies proatten! Hee vond Gerrit heel geschikt en hee gaf hen nog een bende appels mee in zien beide fietstassen: “Veur oew Olders”.

Gerrit fietsten oaver de diek nöör Dèventer. Plotseling een knal! Lekke band! Döör stond hee, in het härtstikke duuster. Het was nieje moane. Stroatverlichting was der enkeld bie een enkel huus dat an of achter ’n diek stond. Plakbandspul had hee bie zich, möör hee kon zonder licht niks beginnen! Zien eigen licht deej natuurlijk oke niks!

Hee schufelden met de fietse an de hand in de berm langes de diek tut het eerste de beste huus. Hee trok härd an de belle. Sloffen … en de deure ging lös! Een vrindelijke keerl luusterden nöör zien relaas, hielp hem met zien fietse de breje hal in, haalden een emmer water. Gerrit kon zien gang goan. Met een hallef uurken kon hee verder. Hee had nog gin honderd meter efietst of .. boemerdeboem …. boemerdeboem … . Weer een lekke veurband!

Noe liep hee veurzichtig met de fietse an de hand in de donkere nacht verder. Toen zag hee veur zich op de weg wat glinsteren. Hee liep wat verder … . Hee merkten dat hee an het water stond, de Iessel of een Wètering … . Hee schrok zich rot, keerden de fietse en strukelden weerumme. Hee merkten dat hee klom …, hee was de diek eerst ofelopen tut in het water. Op de tast liep hee noe van eenzaam licht noa eenzaam licht en … stond plotseling weer op het erf bie Schokker.

Hee bonkten op de deure. Um dat te doon most hee um een kleine vrachtauto hen diee op het erf stond. Diee wagen wier zien geluk!

Schokker ontving hem härtelijk, want het had ook anders kunnen oflopen, liet hee dudelijk merken. Noa tien uur wier Gerrit met fietse en appels weerumme-ebracht an de Rozengaarderweg 43 in Dèventer ... . Hee wier beneumd!
 

Wij gebruiken één cookie, die essentieel is voor het functioneren van deze website. Lees meer: Privacy & cookies.

  Ik accepteer deze cookie.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk